News

News

GazTerm 2016

W dniach 16-17 maja 2016 w Międzyzdrojach Fundacja wzięła udział w konferencji Gazterm 2016 "Bezpieczeństwo i rozwój rynku gazu w Polsce".

W konferencji wzięły udział wszystkie największe podmioty gospodarcze funkcjonujące na tym rynku w Polsce. Patronem głównym było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerami konferencji: PGE, Tauron, Grupa Azoty, EuRoPol Gaz S.A. oraz wiele innych firm. Pełna informacja o jej przebiegu wraz z prezentacjami: http://gazterm.nazwa.pl/problematyka/referaty-i-prezentacje.html

Prezes Fundacji dr Wojciech Szewko został poproszony o wygłoszenie referatu na temat: "Projekty energetyczne państw GPEC, Iranu i Pakistanu, a zmiana regionalnego i globalnego paradygmatu bezpieczeństwa energetycznego. Wyzwania dla Polski."

Zagadnienia te wzbudziły wielkie zainteresowanie uczestników konferencji. Zapraszamy do kontaktu.

BORDER SECURITY EUROPE XXI CENTURY

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Fundacja jako partner Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyła w konferencji "BEZPIECZEŃSTWO GRANIC EUROPY XXI WIEKU"

Europa od wielu miesięcy zmaga się z niebywałą falą imigracji. To jest olbrzymie wyzwanie logistyczne, problem humanitarny, ale też mnóstwo zagrożeń wynikających z dużych skupisk przybyłej ludności żyją-cej z konieczności w warunkach prowizorycznych, ale także z braku dostatecznej kontroli tego przepływu. Zważywszy na główne kierunki pochodzenia tej migracji i radykalizację pewnych grup na tamtych obszarach, trzeba realnie się liczyć z zagrożeniem terrorystycznym. Faktycznym uchodźcom mogą towarzyszyć ludzie o zupełnie innej motywacji niż ucieczka z miejsc opanowanych wojną w celu ratowania życia. Mogą chcieć to życie odbierać, czego przykładów ostatnio w Europie nie brakowało.

Świadomość tych zagrożeń i chęć podjęcia działań zapobiegawczych skłoniła Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie do organizacji cyklu międzynarodowych debat, w których będziemy brali udział.

Mamy przyjemność, że nasza Fundacja jako partner Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyła w konferencji "BEZPIECZEŃSTWO GRANIC EUROPY XXI WIEKU"

Europa od wielu miesięcy zmaga się z niebywałą falą imigracji. To jest olbrzymie wyzwanie logistyczne, problem humanitarny, ale też mnóstwo zagrożeń wynikających z dużych skupisk przybyłej ludności żyją-cej z konieczności w warunkach prowizorycznych, ale także z braku dostatecznej kontroli tego przepływu. Zważywszy na główne kierunki pochodzenia tej migracji i radykalizację pewnych grup na tamtych obszarach, trzeba realnie się liczyć z zagrożeniem terrorystycznym. Faktycznym uchodźcom mogą towarzyszyć ludzie o zupełnie innej motywacji niż ucieczka z miejsc opanowanych wojną w celu ratowania życia. Mogą chcieć to życie odbierać, czego przykładów ostatnio w Europie nie brakowało.

Świadomość tych zagrożeń i chęć podjęcia działań zapobiegawczych skłoniła Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie do organizacji cyklu międzynarodowych debat, w których będziemy brali udział.

Generał Julian Maj Dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej z Przewodniczącym Rady Fundacji Mariuszem Gierejem.

BEZPIECZEŃSTWO GRANIC EUROPY XXI WIEKU

Tematem pierwszej konferencji z cyklu była „Ochrona granic w Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”
Konferencja odbyła się 27 kwietnia 2016 r., w siedzibie WAT, przy ul. Kaliskiego 25 A w Warszawie.
Jest ona wyrazem niepokoju środowisk naukowych zarówno mundurowych jak i cywilnych, ale zajmujących się obronnością, a zarazem wyraz determinacji do podjęcia wspólnych działań. Zaangażowane są w to przedsięwzięcie bardzo liczne podmioty, które bardziej niż kiedykolwiek muszą współdziałać. Uczestnikami byli zatem zarówno przedstawiciele instytucji wojskowych, wszelkich służb i straży, ale także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ministerstw i organizacji społecznych, instytucji państw członkowskich UE i prywatnych przedsiębiorstw. W mundurach czy bez, państwowe czy prywatne, polskie czy zagraniczne - wspólnym mianownikiem jest działanie w obszarze ochrony granic Europy.
Naukowy charakter konferencji oznacza naukowe podejście, a więc opis zjawiska, analizę procesów, ocenę skutków. Wiadomo, od tego trzeba zacząć, ale po to zbiera się to znaczne i znaczące grono uczestników, żeby dojść do konkretnych wniosków, ustalić potrzeby i kierunki działania, a także po-chwalić się osiągnięciami techniki z zakresu ochrony granic.
Ocenie i dyskusji poddane zostały: sytuacja w strefie Schengen, zagrożenie granic UE w związku z migracją z Bliskiego Wschodu, stan ochrony granic i możliwości utworzenia Europejskiej Straży Granicznej.

Patronat honorowy sprawują ministrowie MSWiA - Mariusz Błaszczak, MON - Tomasz Szatkowski oraz szef BBN - Paweł Soloch.
Organizacja spoczywa na Wojskowej Akademii Technicznej i Straży Granicznej RP. Ze strony WAT szczególna rola przypada Wydziałowi Logistyki, a w tym Katedrze Systemów Bezpieczeństwa i Obronności, oraz Centrum Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Współorganizatorami są Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz ISDI Polska.
Gospodarzem konferencji jest rektor-komendant WAT, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, a jej przewodniczącym gen. dyw. dr hab. Julian Maj z WAT, przewodzący także Komitetowi Naukowemu.
Opiekę medialną zapewniają: TVP, Rzeczpospolita, Defence24, TV Republika i Interwizja oraz mPolska24.pl.

Tematami sesji były:
1.    Współczesny wymiar ochrony granic Unii Europejskiej - moderatorem sesji jest gen. Julian Maj (WAT).
2.    Forum dyskusyjne - Europejska Straż Graniczna - moderatorem sesji jest dr Wojciech Szewko (ISDI Polska, oraz Fundacja FICD).
3.    Prezentacje i pokazy - Innowacyjne rozwiązania i technologie ochrony granic - moderatorem sesji jest dr inż. Krzysztof Kopczyński (WAT).

Po konferencji powstanie Raport Naukowo-Ekspercki zawierający wnioski z konferencji.
Konferencji towarzyszy będzie wystawa patronujących wydarzeniu instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego.

National Day of Qatar

At the invitation Excellency the Ambassador of Qatar in Poland Ahmed S. Al-Midhadi representatives of the Foundation took part in the meeting on the occasion of the national holiday Qatar

Meeting New Year KRD

Representatives of the Foundation at the invitation of Mr. Ziyad Raoof took part in a New Year's meeting with the representative of the Kurdistan Regional Government.
01.2016

Registration

Foundation was registered 12.08.2015