Bezpieczeństwo granic Europy XXI wieku

Mamy przyjemność, że nasza Fundacja jako partner Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyła w konferencji „BEZPIECZEŃSTWO GRANIC EUROPY XXI WIEKU”

Europa od wielu miesięcy zmaga się z niebywałą falą imigracji. To jest olbrzymie wyzwanie logistyczne, problem humanitarny, ale też mnóstwo zagrożeń wynikających z dużych skupisk przybyłej ludności żyjącej z konieczności w warunkach prowizorycznych, ale także z braku dostatecznej kontroli tego przepływu. Zważywszy na główne kierunki pochodzenia tej migracji i radykalizację pewnych grup na tamtych obszarach, trzeba realnie się liczyć z zagrożeniem terrorystycznym. Faktycznym uchodźcom mogą towarzyszyć ludzie o zupełnie innej motywacji niż ucieczka z miejsc opanowanych wojną w celu ratowania życia. Mogą chcieć to życie odbierać, czego przykładów ostatnio w Europie nie brakowało.

Świadomość tych zagrożeń i chęć podjęcia działań zapobiegawczych skłoniła Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie do organizacji cyklu międzynarodowych debat, w których będziemy brali udział.

Generał Julian Maj Dziekan Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej z Przewodniczącym Rady Fundacji Mariuszem Gierejem.

BEZPIECZEŃSTWO GRANIC EUROPY XXI WIEKU

Tematem pierwszej konferencji z cyklu była „Ochrona granic w Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”
Konferencja odbyła się 27 kwietnia 2016 r., w siedzibie WAT, przy ul. Kaliskiego 25 A w Warszawie.
Jest ona wyrazem niepokoju środowisk naukowych zarówno mundurowych jak i cywilnych, ale zajmujących się obronnością, a zarazem wyraz determinacji do podjęcia wspólnych działań. Zaangażowane są w to przedsięwzięcie bardzo liczne podmioty, które bardziej niż kiedykolwiek muszą współdziałać. Uczestnikami byli zatem zarówno przedstawiciele instytucji wojskowych, wszelkich służb i straży, ale także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ministerstw i organizacji społecznych, instytucji państw członkowskich UE i prywatnych przedsiębiorstw. W mundurach czy bez, państwowe czy prywatne, polskie czy zagraniczne – wspólnym mianownikiem jest działanie w obszarze ochrony granic Europy.
Naukowy charakter konferencji oznacza naukowe podejście, a więc opis zjawiska, analizę procesów, ocenę skutków. Wiadomo, od tego trzeba zacząć, ale po to zbiera się to znaczne i znaczące grono uczestników, żeby dojść do konkretnych wniosków, ustalić potrzeby i kierunki działania, a także po-chwalić się osiągnięciami techniki z zakresu ochrony granic.
Ocenie i dyskusji poddane zostały: sytuacja w strefie Schengen, zagrożenie granic UE w związku z migracją z Bliskiego Wschodu, stan ochrony granic i możliwości utworzenia Europejskiej Straży Granicznej.

Patronat honorowy sprawują ministrowie MSWiA – Mariusz Błaszczak, MON – Tomasz Szatkowski oraz szef BBN – Paweł Soloch.
Organizacja spoczywa na Wojskowej Akademii Technicznej i Straży Granicznej RP. Ze strony WAT szczególna rola przypada Wydziałowi Logistyki, a w tym Katedrze Systemów Bezpieczeństwa i Obronności, oraz Centrum Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Współorganizatorami są Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oraz ISDI Polska.
Gospodarzem konferencji jest rektor-komendant WAT, gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, a jej przewodniczącym gen. dyw. dr hab. Julian Maj z WAT, przewodzący także Komitetowi Naukowemu.
Opiekę medialną zapewniają: TVP, Rzeczpospolita, Defence24, TV Republika i Interwizja oraz mPolska24.pl.

Tematami sesji były:
1.    Współczesny wymiar ochrony granic Unii Europejskiej – moderatorem sesji jest gen. Julian Maj (WAT).
2.    Forum dyskusyjne – Europejska Straż Graniczna – moderatorem sesji jest dr Wojciech Szewko (ISDI Polska, oraz Fundacja FICD).
3.    Prezentacje i pokazy – Innowacyjne rozwiązania i technologie ochrony granic – moderatorem sesji jest dr inż. Krzysztof Kopczyński (WAT).

Po konferencji powstanie Raport Naukowo-Ekspercki zawierający wnioski z konferencji.
Konferencji towarzyszy będzie wystawa patronujących wydarzeniu instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego.